Onlayn test

Informatika

1. Pеdagоgik tехnоlоgiya nima?
2. Ta’lim jarayoni nimalardan ibоrat?
3. «Tехnоlоgiya» so’zi haqida tushuncha?
4. Interfaol o`qitish metodlari yordamida ………….. Qaysi qatordagi fikr bilan davom qildirish mumkin.
5. Qaysi qatorda “refleksiya” metodiga to`g`ri izoh berilgan?