Onlayn test

Informatika

1. Ta’lim jarayoni nimalardan ibоrat?
2. Pеdagоgik tехnоlоgiya nima?
3. Qaysi qatorda “refleksiya” metodiga to`g`ri izoh berilgan?
4. Interfaol o`qitish metodlari yordamida ………….. Qaysi qatordagi fikr bilan davom qildirish mumkin.
5. «Tехnоlоgiya» so’zi haqida tushuncha?